Algemene Voorwaarden

UITGAVE :

ARDT Auvergne – www.auvergnepro.com

7 allée Pierre de Fermat – CS 60017

63178 Aubière Cedex

FRANCE

Tél. +33 4 73 19 60 00

Fax +33 4 73 19 60 39

Verantwoordelijke uitgever : Pascal GUITTARD

Onderhoud : Christophe TERRIE

Alle rechten voorbehouden

Alle in deze site voorkomende documenten zijn eigendom van de ARDT Auvergne of van derden die de het recht van gebruik aan de ARDTA hebben gegeven.

Voor commerciële reproductie of professionneel gebruik is toestemming van de ARDTA nodig.

Persoonlijke data

De gebruiker moet weten dat zijn persoonlijke data door de ARDTA en zijn regionale partners gebruikt kan worden (wet : l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)

De gebruiker kan toegang krijgen tot zijn persoonlijke data voor eventuele verandering van inhoud of verbod van deze data. Neem hiervoor contact op met de ARDTA